Historisk arkiv

Endringer i forsikringsformidlingsforskriften - ansvarsforsikringens størrelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forsikringsformidlingsforskriften som innebærer en oppjustering av minstekravet til beløpsmessig størrelse av forsikringsformidleres ansvarsforsikring.

Endringene er i samsvar med et forslag som Finanstilsynet har hatt på høring, og innebærer følgende oppjusteringer:

  • ansvarsforsikringen skal dekke et beløp som tilsvarer minst 1 300 380 euro per skadetilfelle (oppjustert fra 1 250 600 euro)
  • foretak som har opptil 10 forsikringsformidlere kan begrense den totale dekningen i løpet av et år til et beløp som tilsvarer 1 924 560 euro (oppjustert fra 1 875 900 euro)
  • foretak som har mer enn 10 forsikringsformidlere kan begrense den totale dekningen i løpet av et år til et beløp som tilsvarer 3 903 000 euro (oppjustert fra 3 751 800 euro)

Endringene trer i kraft 9. juni 2021.

Les forskriften