Historisk arkiv

Forlenget frist for innspill til EU-kommisjonen om forslag på hvitvaskingsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Departementets frist for å gi innspill om forhold av særlig betydning for norske interesser, utsettes fra 8. september til 28. oktober.

Finansdepartementet viser til nyhetssak 29. juli om EU-kommisjonens invitasjon til innspill på hvitvaskingsområdet. Departementet er blitt kjent med at fristen for innspillene til Kommisjonen nå er blitt utsatt fra 22. september til 11. november.

Departementets frist for å gi innspill om forhold av særlig betydning for norske interesser, utsettes derfor fra 8. september til 28. oktober. Departementet gjentar for øvrig at det gjerne tar imot kopi av innspill fra norske interessenter som sendes EU-kommisjonen.