Historisk arkiv

Ny direktør for Tolletaten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Øystein Børmer (49) er i statsråd i dag utnevnt som tolldirektør for en periode på seks år. Han har fra 2012 vært direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

– Øystein Børmer er en dyktig og erfaren leder. Han har gode resultater fra utviklings- og omstillingsarbeid i virksomheten han kommer fra og bruker mulighetene som ligger i ny teknologi. Jeg er trygg på at han vil gjøre en god jobb som leder for Tolletaten. Jeg vil også takke Eivind Kloster-Jensen for å ha gjort fremtidsrettede grep og ledet etaten på en god måte det siste halvåret, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Børmer er samfunnsøkonom, utdannet cand. oecon fra Universitetet i Oslo. Han har vært i DFØ siden 2006, som assisterende direktør og stabsdirektør før han ble direktør i 2012. Børmer har erfaring som leder og medlem i en rekke prosjekter og utvalg. Han har også vært statssekretær i Finansdepartementet i perioden 2001-2005.

Børmer fratrer som direktør i DFØ fra og med 1. februar 2017. Fra samme dato er avdelingsdirektør Roger Bjerke midlertidig tilsatt som direktør i DFØ. Børmer vil tiltre stillingen som tolldirektør i april 2017.