Historisk arkiv

Større fleksibilitet i reglene for skattefrie personalrabatter og gaver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen gjør reglene for skattefrie personalrabatter og skattefrie gaver mer fleksible. De øvrige endringene i reglene for skattlegging av naturalytelser som trådte i kraft ved nyttår, ligger fast.

Etter at de nye reglene for skattlegging av naturalytelser trådte i kraft 1. januar 2019, ble det kjent at omfanget av personalrabatter er større enn det som tidligere ble lagt til grunn. Dette gjelder særlig for ansatte i kollektivtransportnæringen som mottar fribilletter, og frivillige på festivaler som mottar festivalpass og andre naturalytelser.

Det ble gjort et grundig forarbeid for å få oversikt over hvordan endringene i reglene for naturalytelser ville slå ut.

- Endringene var på høring, og vi hadde møter med flere relevante aktører. Vi fikk få innspill i disse rundene på omfanget av eksisterende ordninger. Siden nyttår har det likevel kommet frem at det eksisterer omfattende ordninger med betydelige rabatter. Mange har ment at reglene har fått utilsiktede konsekvenser. Det har vi tatt på alvor, og gjør noe med nå, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen tar fem grep:

  • Skattereglene for personalrabatter blir mer fleksible: Vi fjerner vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent, slik at også rabatter på helt opp til 100 prosent kan gis skattefritt.
  • Vi øker verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt fra 7 000 kroner til 8 000 kroner. Ansatte kan dermed få 25 prosent skattefri rabatt på varer med en omsetningsverdi på 32 000 kroner. Alternativt 50 prosent skattefri rabatt på varer med omsetningsverdi på 16 000 kroner eller 100 prosent skattefri rabatt på varer med omsetningsverdi på 8 000 kroner i den butikken eller bedriften hvor de jobber.
  • For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Da får transportselskapene tid til å utforme billettordninger som i større grad er i samsvar med den enkeltes private reisebehov og nye skatteregler.
  • Videre øker vi beløpsgrensen for skattefrie gaver fra 1 000 kroner til 2 000 kroner. Denne grensen har stått uendret siden 2009.
  • Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

Endringene betyr at fribillett- og rabattordningene som er utbredt i for eksempel kultur- og persontransportnæringene, kan gis uten rapporterings- og skatteplikt innenfor romslige beløpsgrenser.

- En ansatt i et kino- eller transportselskap vil kunne motta gratisbilletter til en verdi av inntil 10 000 kroner i året, hvis de utnytter både gave- og personalrabattreglene fullt ut. Heving av gavegrensen innebærer at arbeidsgivere alternativt kan velge å sponse for eksempel treningskort med inntil 2 000 kroner skattefritt, sier finansministeren.

For transportnæringen utsetter regjeringen samtidig iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Da får transportselskapene tid til å utforme billettordninger som i større grad er i samsvar med den enkeltes private reisebehov og nye skatteregler.

- Alle har vært enige om behovet for klarere regler på området. Det er samtidig på sin plass å minne om at hovedtrekkene i de endringene Stortinget har vedtatt, ligger fast. Reglene sikrer bedre etterlevelse og et mer rettferdig skattesystem, og er på mange områder klargjørende, avslutter Siv Jensen.