Historisk arkiv

Får mer tid til å tilpasse løsningene for personalbilletter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Transportnæringen får ytterligere utsettelse av fristen for å tilpasse løsningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges med nye seks måneder til 1. januar 2020.

Dette vil gi næringen den tiden de har bedt om til å etablere gode systemløsninger for tildeling, bruk og verdsettelse av fribilletter som gjør at regelverket kan etterleves på en god måte, uten unødig ressursbruk.

Spekter har henvendt seg både til Skattedirektoratet og Finansdepartementet for å diskutere konsekvensene av de nye skattereglene for naturalytelser og hvordan reglene best kan etterleves for personalbilletter til transport.

Selv om det finnes digitale løsninger for de aller fleste billetter som alminnelige kunder bruker, er dette ikke tilfellet for personalbilletter. Dermed ville korrekt innrapportering kreve omfattende manuelle rutiner for mange tusen ansatte. En utsettelse gir virksomhetene mulighet til å heller konsentrere ressursene i 2019 om å få på plass nye og bedre løsninger for personalbilletter, slik at skatterapporteringen i stor grad vil kunne automatiseres fra og med 2020.

– Vi er opptatt av at etterlevelse av skattereglene ikke skal føre til unødig ressursbruk. Når Spekter henvender seg til departementet, og på en konstruktiv måte diskuterer løsninger som kan gi god etterlevelse med rimelig ressursbruk, er vi opptatt av å lytte. Vi har kommet til at det er riktig å etterkomme anmodningen om å gi sektoren noe mer tid for å kunne etablere mest mulig rasjonelle løsninger, sier statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

Finansdepartementet vil i god tid før 1. juli gjennomføre de nødvendige forskriftsendringene, både for denne utsettelsen og for den særskilte regelen om verdsettelse av personalforsikringer som ble varslet 10. mai.

Les mer: