Historisk arkiv

Regelendringer om beskatning av personalforsikringer og personalbilletter er nå gjennomført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet varslet i mai endringer i hvordan personalbilletter og personalforsikringer skal skattlegges. I dag er disse endringene formalisert i forskrift.

Finansdepartementet varslet i mai endringer i hvordan personalbilletter og personalforsikringer skal skattlegges:

  • Transportnæringen fikk utsettelse til 1. januar 2020 for å tilpasse løsningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser.
  • Personalforsikringer fikk unntak fra hovedregelen om at alle naturalytelser skal verdsettes til markedspris, og skal verdsettes ut fra kostpris.

I dag er disse endringene formalisert ved av Finansdepartementet har fastsatt endringsforskrift om verdsettelse av personalforsikringer, og utsatt iverksettelse av de nye skattereglene for personalbilletter til persontransport.

Endringene gjelder med tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2019.

Personalforsikringer

Fra 1. januar 2019 er den generelle hovedregelen at skattemessige fordeler ansatte mottar, skal verdsettes til markedspris. I samsvar med den nevnte beslutningen 10. mai i år, er det nå fastsatt et unntak fra denne hovedregelen for personalforsikringer. Skattemessige fordeler som de ansatte mottar når arbeidsgiver dekker slike forsikringer, skal verdsettes til den forholdsmessige andelen av arbeidsgivers kostpris.

Personalbilletter til transport

De nye skattereglene om personalrabatter skal ikke gjelde for personalbilletter til reiser i 2019. De nye reglene vil derfor først gjelde for billetter til reiser som kan gjennomføres fra og med 1. januar 2020.

Les mer: