Historisk arkiv

Utvalg skal se på reguleringen av eiendomsmegling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget). Professor Espen Rasmus Moen skal lede utvalgsarbeidet. Utvalget er bredt sammensatt av eksperter, bransjen, teknologimiljø, forbrukere og tilsyn.

– Enkel og trygg omsetning av eiendom har stor betydning for finansielle beslutninger i både husholdninger og næringsvirksomhet. Derfor er dette viktig også for økonomien som helhet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Å eie egen bolig er vanlig i Norge. De aller fleste velger å bruke en eiendomsmegler når de skal kjøpe eller selge boligen. Utvalget er bedt om å særlig vurdere forenklinger overfor boligselger og boligkjøper og tiltak som kan bidra til en trygg og forutsigbar omsetning av privatboliger. Hvordan budgivningen i boligmarkedet fungerer og om ulike salgsprosesser har betydning for oppnådde boligpriser, er spørsmål som utvalget også skal se på.

De siste årene har det skjedd en rask teknologisk utvikling og strukturelle endringer i bransjen, med økt sentralisering og spesialisering av eiendomsmeglingsforetakene. Stadig flere eiendomsmeglingsforetak eies av banker. Mye tyder på at samarbeid mellom bankenes utlånsvirksomhet og meglertjenestene har blitt tettere. Et annet utviklingstrekk er økt bruk av selge-selv-løsninger som tilbys over internett.

– Det er behov for å gå gjennom meglerrollen og hvordan myndighetene påvirker omsetningen gjennom regulering av eiendomsmegling og eventuelt andre formidlingskanaler, sier jensen.

Utvalget står fritt til å foreslå endringer i eiendomsmeglingsloven, eller å foreslå en ny lov som kan erstatte denne. Det er også mulig for utvalget å anbefale å oppheve regler om eiendomsmegling i lov eller forskrift.

Det er lagt opp til at utvalget kan bruke et års tid på sitt arbeid.

Sammensetning av utvalget:  

 • Professor Espen Rasmus Moen, Oslo (leder)
 • Advokat Terje Bergem, Trondheim
 • Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus
 • Professor Hilde Hauge, Bergen
 • Fagdirektør bolig Olav Kasland, Bø i Telemark
 • Fagsjef Hanne Nordskog-Inger, Holmestrand
 • Sjef for dataanalyse og kunstig intelligens Julija Pauriene, Oslo
 • Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl, Gjerdrum
 • Forsker II André Kallåk Anundsen, Porsgrunn
 • Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, Oslo
 • Seksjonssjef Anne-Kari Tuv, Bærum

Se også: