Historisk arkiv

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Beregning av tilskudd for sesongbedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kompensasjonsordningen vil bli justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre.

Erstattes av en ny kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020 som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Sesongbedrifter tjener penger i løpet av en kort periode, som de bruker til å dekke kostnadene gjennom hele året. Det gjør dem sårbare for midlertidig omsetningssvikt hvis svikten kommer i høysesongen. Foretak som har en stor del av omsetningen sin i vårmånedene, er derfor ekstra hardt rammet av virusutbruddet.

Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor».

Sesongfaktoren vil være omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12.

Eksempel:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongfaktor skal også benyttes for månedene utenfor høysesong. Det vil medføre at støtten bli tilsvarende nedjustert.

Hvem blir omfattet?

Sesongbedrifter er i denne sammenheng definert som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken.

I tillegg må foretaket vise at 80 prosent av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, var innenfor en periode på maksimalt seks måneder.

Endring fra mai. Virkning fra mars.

Sesongbedrifter har mulighet til å søke og få kompensasjon etter samme regler som andre foretak. Når den alternative beregningsmodellen trer i kraft, i søknadsrunden for mai, vil eventuell kompensasjon for mars og april bli beregnet på nytt og etterbetalt. Det kommer nærmere informasjon om dette før søknadsrunden for mai vil bli åpnet i løpet av juni.  Endringene vil bli fastsatt i forskrift innen den tid.

EØS-rettslige problemstillinger

Finansdepartementet vil avklare med Eftas overvåkingsorgan (ESA) om endringene må notifiseres og godkjennes, og vil i så fall notifisere dem så snart som mulig. Avklaring og eventuelt godkjenning fra ESA er en forutsetning for at endringene kan gjennomføres.