Historisk arkiv

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Flere vil få kompensasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fra 16. mai blir det mulig å søke om støtte for april i kompensasjonsordningen. Det gjøres samtidig noen justeringer i ordningen.

Erstattes av en ny kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020 som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

– Kompensasjonsordningen ser i all hovedsak ut til å virke etter hensikten. Ordningen har hjulpet over 20 000 bedrifter allerede og antallet stiger daglig. Når vi nå åpner søknadsrunden for april gjør vi noen justeringer, slik at enda flere skal kunne få støtte og at ordningen treffer enda bedre, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi setter nå ned egenandelen i ordningen, først og fremst for å komme de minste bedriftene i møte. Mange småbedrifter har allerede benyttet seg av ordningen, og disse vil merke effektene av redusert egenandel best i neste søkerunde, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Dette er de viktigste endringene som gjelder fra april:

  • Egenandelen halveres fra 10 000 til 5 000.
  • Hvert foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Det vil sørge for at kronerulling og lignende inntil denne grensen ikke fører til redusert tilskudd. Ellers er det slik at inntekt fra andre støtteordninger i forbindelse med virusutbruddet må regnes som omsetning, for eksempel tilskudd fra ordningen for selvstendig næringsdrivende.
  • Dyrefor og uunngåelig lønn regnes som uunngåelige faste kostnader, for tjenesteytende virksomhet der levende dyr er en del av tjenesten og dyrevernhensyn gjør det nødvendig med en viss bemanning, som for eksempel hundekjøring og rideskoler. Oppdrettsnæringen ikke er omfattet.

– Dyr må tas vare på uavhengig av økonomiske kriser. Det koster å gi dem mat og stell, og jeg er derfor veldig glad for at bedrifter som driver med hundekjøring og dyreparker nå vil få kompensasjon for disse utgiftene, sier næringsministeren.

Sesongbedrifter

Fra og med mai vil sesongbedrifter få en egen beregningsmodell for kompensasjon. Bedriftene vil da få etterbetalt den ekstra kompensasjonen for alle månedene. I mellomtiden kan de søke på vanlig vilkår.

Sesongbedrifter vil i dette tilfellet være definert som bedrifter som har minst 80 prosent av omsetningen sin i løpet av seks sammenhengende måneder, og som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs. Disse vil som andre bedrifter kunne søke om kompensasjon for uunngåelige kostnader.

I tillegg vil det bli utarbeidet en egen ordning som kompenserer en andel av vedlikeholdskostnader, eksempelvis for alpinanlegg og fornøyelsesparker. Regjeringen vil snarlig komme tilbake med mer informasjon om dette.

Søknadsportalen kompensasjonsordning.no

Det vil være mulig å legge inn søknader på kompensasjonsordningen fra i morgen 16. mai. Skatteetatens servicetelefon for næringslivet er åpen fra mandag 18. mai.

Finansdepartementet gjør endringer i kompensasjonsordningen og Skatteetaten oppdaterer søknadsportalen slik at det vil være mulig å legge inn søknader fra i morgen.

– Kompensasjonsordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai. Regjeringen vurderer nå om det er behov for at ordningen skal forlenges eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har insentiver til arbeid og aktivitet, sier finansministeren.

Bakgrunn

Etter at ordningen har virket i 4 uker har nesten 30 000 bedrifter søkt om til­skudd for mars, og om lag 2/3 av disse har fått innvilget og utbetalt støtte. Samlet støttebeløp så langt nærmer seg 1 mrd. kroner, med et gjennomsnittlig beløp til utbetaling på snaut 50 000 kroner per selskap. De fleste virksomhetene som har fått innvilget støtte, er forholdsvis små. Søknadsportalen for både mars, april og mai vil være åpen til 30. juni.