Historisk arkiv

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Kompensasjonsordningen forlenges og trappes gradvis ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder til og med august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august.

Erstattes av en ny kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020 som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Nett-tv Pressekonferanse om Norges vei ut av koronakrisen

Se sendingen her

Se sendingen her

For mars, april og mai er kompensasjonsgraden 80 prosent (90 prosent for foretak som er stengt som følge av statlige vedtak).

Tilsvarende vil maksimalt støttebeløp per foretak per måned bli redusert fra 80 millioner kroner for mars, april og mai til 70 millioner for juni og juli, og ytterligere til 50 millioner kroner for august.

Kompensasjonsordningen var riktig i den akutte fasen da Norge stengte ned, men er ikke et tiltak som legger til rette for at økonomien tar seg opp igjen. Ordningen bør derfor trappes ned og avvikles.

I de nærmeste ukene og månedene vil mange markeder og bedrifter komme opp mot normal omsetningen uten statlig støtte. Over sommeren vil vi i større grad kunne se hvilke næringer som står overfor mer langvarige og strukturelle problemer. Det taler for en videreføring av kompensasjonsordningen til over sommeren, men med en gradvis nedskalering.

For mer informasjon om ordningen, se www.kompensasjonsordning.no