Historisk arkiv

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen fratrer sin stilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag løst Jon Nicolaisen fra sin stilling som visesentralbanksjef i Norges Bank. Nicolaisen har bedt om å fratre stillingen med umiddelbar virkning.

Stillingen som visesentralbanksjef krever sikkerhetsklarering. Sivil klareringsmyndighet har avslått søknad om fornyet sikkerhetsklarering for Jon Nicolaisen. Dette er bakgrunnen for Nicolaisens anmodning om fratreden.

Nicolaisen har vært visesentralbanksjef siden 1. april 2014. Han ble 1. april 2020 oppnevnt som visesentralbanksjef med et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland.

Finansdepartementet vil straks sette i gang en rekrutteringsprosess for å besette åremålsstillingen. I samråd med Norges Bank vil det bli vurdert om det er behov for å ansette noen midlertid i stillingen, i påvente av en fast ansettelse.