Historisk arkiv

Høring om foreslåtte endringer i petroleumsskatten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag sendt forslaget om endringer i petroleumsskatten på høring. Forslaget innebærer en omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt.

Hovedelementene i forslaget ble offentliggjort tirsdag 31. august.

Finansdepartementet legger opp til at lovendringene fremmes for Stortinget i en egen lovproposisjon våren 2022. Endringene skal tre i kraft med virkning for investeringer som pådras fra og med inntektsåret 2022, unntatt investeringer som er omfattet av de midlertidige petroleumsskattereglene i § 11.

Høringsfristen er 3. desember 2021.

Les høringsnotatet