Høring – omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i petroleumsskatteloven, som består i at særskatten legges om til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2021

Vår ref.: 21/394

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i petroleumsskatteloven, som består i at særskatten legges om til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer.

Forslaget innebærer umiddelbar utgiftsføring i særskattegrunnlaget av kostnader pådratt til erverv av produksjonsinnretning og rørledning, som i dag avskrives etter petroleumsskatteloven § 3b. Forslaget innebærer at begrunnelsen for friinntekt faller bort. Redusert skattemessig verdi av driftsmidler vil redusere fradraget for finanskostnader i særskattegrunnlaget. Gjeldende avskrivningsregler videreføres for alminnelig inntekt. Det foreslås endringer i reglene om leterefusjon, opphørsrefusjon og fremføring av underskudd i alminnelig inntekt. Departementet foreslår at selskapene får utbetalt særskatteverdien av underskudd i særskattegrunnlaget i forbindelse med skatteoppgjøret. Endringene foreslås å tre i kraft fra inntektsåret 2022. De midlertidige reglene skal likevel fortsette å gjelde for investeringer som er omfattet av petroleumsskatteloven § 11.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 3. desember 2021. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Stig Sollund  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Ingvild Brandal Gaasemyr
lovrådgiver

A/S Norske Shell
Aker BP ASA
CapeOmega AS
Capricorn Norge AS
Chrysaor Norge AS
Concedo AS
ConocoPhillips Skandinavia AS
DNO Norge AS
Den norske Revisorforening
Den norske advokatforening
Equinor Energy ASA
Fellesforbundet
Front Exploration
Gassco AS
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen Bodø
Hess Norge AS
INEOS E&P Norge AS
INPEX Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS
Industri Energi
Justis- og beredskapsdepartementet
Kufpec Norway AS
LO
LUKOIL Overseas North Shelf AS
Lime Petroleum
Longboat Energy Norge AS
Lotos Exploration & Production Norge AS
Lundin Norway AS
MOL Norge AS
NHO
NTNU
Neptune Energy Norge AS
Norges Bank
Norges Handelshøyskole NHH
Norsk Gassforum
Norsk Industri
Norsk olje og gass
North Sea Infrastructure AS
Nærings- og fiskeridepartementet
OKEA AS
OMV (Norge) AS
ONE-Dyas Norge AS
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oljeskattekontoret
PGNiG Upstream International AS
Pandion Energy AS
Petoro AS
Petroleumstilsynet
Petrolia NOCO AS
Rederiforbundet
Repsol Norge AS
Rocksource ASA
Silex Gas Norway AS
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes forening
Source Energy AS
Spirit Energy Norge AS
Statistisk sentralbyrå SSB
Suncor Energy Norge AS
Sval Energi AS
Svenska Petroleum Exploration A/S
TotalEnergies EP Norge AS
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
VNG Norge AS
Vår Energi AS
Wellesley Petroleum AS
Wintershall DEA Norge AS