Historisk arkiv

Referansegruppe for Skatteutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har utpekt en referansegruppe for utvalget som skal se på perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

I juni satte regjeringen ned et utvalg som skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet.

Referansegruppen som i dag er oppnevnt består av sentrale interesseorganisasjoner og supplerende faglig ekspertise. Utvalget skal arrangere konsultasjonsmøter med referansegruppen der representantene kan gi innspill til utvalgets arbeid og der utvalget kan drøfte problemstillinger med gruppens medlemmer.

Medlemmer av referansegruppen:

 • Sjeføkonom Øystein Dørum, Næringslivets Hovedorganisasjon (leder)
 • Fagsjef Hanne Jordell, Akademikerne
 • Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Siviløkonom Mathilde Fasting, Civita
 • Partner Cecilie Amdahl (Schjødt AS), Den norske advokatforening
 • Seniorrådgiver Harald Brandsås, Den norske Revisorforening
 • Sjeføkonom Erik Orskaug, Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Jarle Hammerstad, leder handelspolitikk, Hovedorganisasjonen Virke
 • Administrerende direktør Øyvind Husby, IKT-Norge
 • Sjeføkonom Torbjørn Eika, KS Kommunesektorens organisasjon
 • Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Landsorganisasjonen i Norge
 • Advokat Ellen Mulstad (observatør og støtte for leder av referansegruppen), Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Seksjonsleder Lars Christian Tønder, Norges Rederiforbund
 • Administrerende direktør Ellen Amalie Vold, Norsk Venturekapitalforening
 • Advokat Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge
 • Fagsjef Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
 • Advokat Silja Dagenborg (Advokatfirmaet Hulaas AS), SMB Norge
 • Fagsjef Hannah Gitmark, Tankesmien Agenda
 • Politisk rådgiver Julie Kristine Wood, Tax Justice Network – Norge
 • Rådgiver Guro Lystad, WWF Verdens Naturfond
 • Sekretariatssjef Roger Schjerva, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • Daglig leder (påtroppende) Sigrun Gjerløw Aasland, Zero Emission Resource Organisation

16. september 2021 ble i tillegg Mari C. Gjølstad, advokat i Norges Bondelag, utnevnt til referansegruppen.

2. februar 2022 ble partner Caroline Lund (Advokatfirmaet Lund & CO DA) oppnevnt som representant for Naturressurskommunene. Seniorrådgiver Joakim Østbye ble oppnevnt som representant for Akademikerne til erstatning for representanten Hanne Jordell.