Historisk arkiv

Seminar: Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Onsdag 16. juni kl. 09:00–11:30 inviterer Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til digitalt seminar om boligmarkedet. Seminaret «Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien» vil bli strømmet direkte og er åpent for alle.

Nett-tv Seminar: Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien

Se sendingen her

Se sendingen her

Boligmarkedet er viktig for norsk økonomi. De fleste eier sin egen bolig og har store verdier og økonomiske forpliktelser knyttet til dette markedet, og byggenæringen står for en stor del av sysselsettingen. Det siste året har boligprisene steget kraftig, særlig drevet av rekordlave utlånsrenter og reduserte forbruksmuligheter.

Boligmarkedet påvirkes av mange forhold, som i større eller mindre grad kan påvirkes av politiske beslutninger. Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked? Det er ett av spørsmålene vi stiller i dette seminaret. Formålet er å belyse årsaker til den sterke boligprisveksten, betydningen av boligtilbudet og hvordan pandemien kan endre boligmarkedet.

Program:

09:00–09:15 Innledning ved finansminister Jan Tore Sanner og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

09:15–10:00 Den aktuelle situasjonen i boligmarkedet. Housing Lab, ved Erling Røed Larsen og André Kallåk Anundsen, peker på årsakene til den sterke boligprisveksten det siste året. Kan den forklares ut fra økonomisk teori? Hvordan kan pandemien endre boligmarkedet?

10:00–10:45 Tilbudssiden i boligmarkedet. Erling Røed Larsen og André Kallåk Anundsen ved Housing Lab ser på faktorer på tilbudssiden.

Bjørn Gran i Rambøll/Samfunnsøkonomisk analyse presenterer foreløpige resultater fra en kartlegging av norske byers regulering av boligtomter, og årsaker til at ferdigregulerte boliger ikke bygges ut.

10:45–11:30 Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

  • Kjetil Olsen fra Nordea
  • Carl O. Geving fra Norges Eiendomsmeglerforbund
  • Tone Tellevik Dahl fra Norsk Eiendom
  • Nejra Macic fra Prognosesenteret

Om sendingen

Seminaret kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende seminaret direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embedkode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/shpfvryz/wowza.js' type='text/javascript'></script>