Historisk arkiv

Foreslår å tillate salg av e-sigaretter i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Å tillate salg av e-sigaretter med nikotin er et av forslagene som sendes på høring i forbindelse med implementering av EUs tobakksdirektiv i Norge.

– E-sigaretter er langt mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter. Jeg er imidlertid opptatt av å hindre at barn og unge begynner med e-sigaretter, og foreslår at de får 18 års aldersgrense, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rundt 50 000 personer i Norge bruker e-sigaretter jevnlig. Det er først og fremst personer som røyker eller som tidligere har røykt som bruker e-sigaretter i Norge.

Reguleringen av salg og bruk av e-sigaretter foreslås i hovedsak å følge samme reglene som ved tobakk. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det blir forbudt å bruke e-sigaretter der det er forbudt å røyke vanlige sigaretter. Bakgrunnen for dette er at Folkehelseinstituttet har konkludert med at passiv eksponering for damp fra e-sigaretter kan være helseskadelig for sårbare grupper, som personer med hjerteproblemer, gravide og barn. Dagens reklameforbud for e-sigaretter videreføres.

Forbyr smakstilsetning i sigaretter og rulletobakk

EU-direktivet pålegger Norge et forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Snus er unntatt fra forbudet mot smakstilsetninger i EU-direktivet og departementet foreslår ikke forbud mot smakstilsetninger i snus. Det blir også forbud mot tilsetningsstoffer som vitaminer og koffein i alle tobakksvarer. Det vil heller ikke være tillatt å merke noen tobakkspakninger med smak. Snus er unntatt fra forbudet mot smakstilsetninger i EU-direktivet og departementet foreslår ikke forbud mot smakstilsetninger i snus.

EU-direktivet medfører også at helseadvarselen på røykpakkene blir større enn tidligere, og med nye bilder. Helseadvarselen på snus skal stå både foran og bak på boksen. I tillegg skal advarselsteksten på snus endres fra at snus «kan» være helseskadelig, til at det «er» helseskadelig.

Godteri som ligner tobakksprodukter

I dag er det forbud mot synlig oppstilling av tobakk i butikkene. Dette omfatter også godteri som ligner på tobakksprodukter, som for eksempel lakrispiper.

Regjeringen har som mål å forenkle regelverk og fjerne unødvendige forbud. I høringen foreslås det derfor at det gjøres et unntak fra oppstillingsforbudet for godteri som ligner på tobakksprodukter, slik at for eksempel lakrispiper kan stilles ut i butikkene på vanlig måte.

Om tobakksdirektivet

EU vedtok det nye tobakksdirektivet i 2014. Tobakksdirektivet har som utgangspunkt å gjøre tobakk mindre tiltrekkende på unge, samtidig som det skal tilrettelegge for felles reguleringer av tobakksprodukter på tvers av grensene i EU.

– Norge er forpliktet til å følge opp EUs tobakksdirektiv. Det er bra at direktivet har som mål å gjøre tobakk mindre tiltrekkende på unge. Det er i tråd med regjeringens politikk og forslaget om reklamefrie pakninger, sier Høie. 

Les høringsdokumentene om implementeringen av EUs tobakksdirektiv