Historisk arkiv

Regjeringen foreslår nye regler for tobakk og e-sigaretter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen la i dag frem et lovforslag om endringer i tobakksskadeloven. Forslaget innebærer blant annet krav om standardiserte tobakksvarer og at e-sigaretter blir lovlig.

En rekke av forlagene er nødvendige for å gjennomføre EUs nye tobakksdirektiv. Dette gjelder blant annet forslaget om en registreringsordning og nye produktkrav for e-sigaretter med nikotin.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har lagt frem lovforslag om endringer i tobakksskadeloven.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie foreslår endringer i tobakksskadeloven som blant annet innebærer krav om standardiserte tobakksvarer og at e-sigaretter blir lovlig. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår et krav om standardiserte tobakksvarer. Standardiserte pakninger vil si at alle tobakkspakninger skal ha samme farge og design og at merkenavnet skal ha en bestemt skrift.

– Dette er et viktig tiltak for å hindre at pakningsdesign virker tiltrekkende på barn og unge. Med reklamefrie pakninger er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier Høie

Det er foreslått at enkelte produktkategorier kan unntas fra standardiseringskravet i forskrift. Regjeringen vil foreslå et slikt unntak for sigarer, sigarillos og pipetobakk i forskriftsrunden. Disse produktene brukes ikke av unge. Det er også foreslått at salget av slike produkter kan begrenses til visse typer utsalgssteder.  

– Regjeringen foreslår at dagens forbud mot salg av e-sigaretter oppheves. Vi ønsker å gjøre e-sigaretter tilgjengelige for røykere som ønsker et skadereduserende alternativ, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det foreslås at røykeforbudet skal gjelde for e-sigaretter. Som en følge av gjennomføringen av EUs tobakksdirektiv foreslås et forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk, et forbud mot tilsetningsstoffer som for eksempel vitaminer og koffein i tobakksvarer og e-sigaretter, forbud mot villedende merkeelementer på pakningene, nye rapporteringskrav for industrien, en registreringsordning for fjernsalg og en godkjenningsordning for nye tobakksvarer. I tillegg vil det komme nye og større helseadvarsler på pakkene. Dette vil reguleres i forskrift.

Det foreslås også at godteri formet som tobakksvarer, som lakrispiper, bør unntas fra aldersgrensen og forbudet mot synlig oppstilling i butikkene. Disse forslagene vil følges opp i forskriftsrunden.

Les lovforslaget om endringer i tobakksskadeloven