Historisk arkiv

Bred oppfølging av IKT-tjenesteutsetting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Det som avdekkes i den foreløpige redegjørelsen fra PwC om IKT-tjenesteutsetting i Helse Sør-Øst er alvorlig. Jeg går nå grundig inn i rapporten og vurderer alle sider ved det rapporten avdekker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har konsulentfirmaet PwC blant annet undersøkt de opplysningene som har kommet fram om tilganger som er gitt til eksterne.

– Resultatene som trekkes fram i rapporten er av en slik karakter at det er grunn til å belyse problemstillingene på et mer generelt grunnlag. Jeg vil derfor sette i gang et arbeid for å se nærmere på håndtering av informasjonssikkerhet ved bruk av private underleverandører i helse- og omsorgssektoren, der også fagorganisasjoner og tillitsvalgte vil bli invitert til å komme med sine innspill, sier Bent Høie.

Informasjon til Stortinget

Helse- og omsorgsministeren har allerede informert Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken i brev av 15. mai .

– Innen 1. juni vil jeg med utgangspunkt i redegjørelsen fra PwC gi et mer helhetlig og utfyllende svar på de viktige spørsmålene komiteen reiser i sitt brev til meg, sier Bent Høie.