Forsiden

Historisk arkiv

Rekordvekst i ansatte på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nye tall fra SSB viser en vekst på hele 418 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2015 til 2016. Det er den største økningen noensinne. Det er vekst for både helsesøstre, fysioterapeuter, jordmødre og andre sykepleiere.

-Regjeringen har gjennom flere år satset på å bygge ut helsetilbudet til barn, unge og familier. Nå ser vi tydelig at regjeringens politikk fungerer. Økningen i årsverk er rekordstor, og betyr at barn og unge får raskere og bedre hjelp. Det er den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Barn og unges helse og oppvekstsvilkår er høyt prioritert av regjeringen. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er derfor styrket med over en milliard kroner i denne stortingsperioden. Totalt har det gitt en økning i tjenesten på 648 årsverk for perioden 2013-2016.  

-Med regjeringens satsning har vi gitt kommunene et godt grunnlag for tidlig innsats. Det er svært viktig. Hvis vi klarer å forebygge fysiske og psykisk helseplager hos barn og unge på et tidlig tidspunkt vil det ha stor betydning for resten av livene deres, sier Bent Høie.