Historisk arkiv

Foreslår å åpne for injisering av flere narkotiske stoffer på sprøyterom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å åpne for at flere narkotiske stoffer enn heroin skal kunne injiseres på sprøyterom. Det foreslås også at personer som bruker sprøyterommet skal kunne gis opplæring i å inhalere stoffet.

– Behandlingen av personer med de alvorligste rusproblemene er blant de største sosiale ulikhetene vi har i landet vårt. Vi må gjøre enda mer for å begrense skader, redde liv og sikre verdighet for personer som er rusavhengige, sier helseminister Bent Høie.

Regjering har i statsråd i dag fremmet et lovforslag for Stortinget om endringer i sprøyteromsloven. I dag er det bare lov å injisere heroin på sprøyterommet. Nå foreslår regjeringen å utvide dette til også å gjelde andre narkotiske stoffer som injiseres og gir fare for overdose.

Det har vært en endringen i bruken av illegale rusmidler, blant annet øker bruken av amfetamin/metamfetamin. Mange bruker også flere ulike stoffer og medikamenter, ofte i kombinasjon.

–        Det er viktig at også de som bruker andre stoffer enn heroin får en trygg plass å injisere. Målet er å redusere antall overdoser og faren for smitte og infeksjoner, sier Høie.

I tillegg til å åpne for injisering av andre illegale rusmidler enn heroin, foreslås det også at personer som bruker sprøyterommet skal kunne gis opplæring i å inhalere stoffet. Inhalering er langt mindre helseskadelig enn injisering. Faren for overdose reduseres til et minimum. Personalet i sprøyterom skal kunne gi opplæring i inhalering, og brukerne skal kunne prøve inhalering i sprøyterommet.

Regjeringen foreslår også å endre begrepsbruken i loven og forskriften fra "sprøyterom/sprøyteromsordning" til "brukerrom/brukerromsordning".

Les proposisjonen her