Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Bent Høie og Åse Michaelsen mottar NOU om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten torsdag 13. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte i april 2017 et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å se på hvordan kommunene best kan prioritere, og foreslå prinsipper og virkemidler for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalgsleder Aud Blankholm vil presentere hovedkonklusjonene og overrekke rapporten til helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Sted: Auditoriet i R5, Akersgaten 59

Tidspunkt: 13. desember kl. 10.00-11.00

 

Journalister og fotografer som ønsker å dekke overrekkelsen, må registrere seg som besøkende i resepsjonen før arrangementet starter. Husk å ta med legitimasjon.

Statsrådene og utvalgsleder er tilgjengelig for kommentarer.

 

Pressekonferansen vil strømmes på nett