Historisk arkiv

75 millioner til frivillige som hjelper ensomme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen bevilger 75 millioner kroner til frivillige organisasjoner som hjelper mennesker som har vært ensomme under koronakrisen.

Bent Høie og Hans Christian Lillehagen signerer avtale
Stiftelsen Dam får i oppdrag å forvalte 75 millioner kroner som skal gå til frivillige. Her signerer helse- og omsorgsminister Bent Høie og generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam avtalen. Foto: Trude Bakke/HOD

Pengene går til blant annet møteplasser og aktiviteter til de som er sosialt isolert. Midlene skal forvaltes av Stiftelsen Dam.

– Jeg er glad for at vi kan styrke tilbudet til de mange som har vært isolerte og ensomme under pandemien. Gjennom sin kunnskap og kompetanse vil Stiftelsen Dam bidra til å få midlene ut på en rask og effektiv måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tilskuddet skal bidra til å nye tiltak for mennesker som opplever sosial isolasjon eller passivitet som følge av smittevernreglene. Prosjektene må være knyttet til den pågående koronaepedemien.

– Organisasjonene kommer til å bruke disse pengene både til å få i gang igjen aktiviteten og til å skape noe nytt. Det vil komme mennesker over hele landet, som kjenner smittefaren på kroppen, til gode, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam.

Tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene vil bli prioritert. Også likepersonsarbeid i form av digitale møter kan få støtte.

– Programmet åpner for søknader allerede 25. juni, og vi vil oppfordre frivillige organisasjoner til å søke, sier Høie.

Se Stiftelsen Dams hjemmesider for nærmere informasjon om programmet.

Her finner du avtalen og regelverket for programmet: Avtale HOD og Dam PDF.pdf