Historisk arkiv

Pressekonferanse:

Høie og Nybø legger frem nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Søndag 29. mars presenterer helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Iselin Nybø en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler. Veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge.

Nett-tv Nybø og Høie legger frem nasjonal veileder for kommunale vedtak om karantene

Se sendingen her

Se sendingen her

På pressekonferansen deltar også:

  • Bjørn Arild Gram, KS
  • Ole Erik Almlid, NHO
  • Hans-Christian Gabrielsen, LO

Tid: Søndag 29. mars kl. 18.00
Sted: R5, Akersgata 59

Veilederen finner du her

 

Pressekonferansen vil bli streamet

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til info@hod.dep.no med teksten PK 2903 i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest klokka 1415. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div>

<script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/wb4ddwkl/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset blant befolkningen. Departementene og SMK har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Ved oppmøte større enn lokalenes reduserte kapasitet grunnet helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern, kan presse bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern