Historisk arkiv

Risikogruppen får dekket influensavaksinen under egenandelstaket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen sørger nå for at de som er i risikogruppene kan bli vaksinert mot influensa for en egenandel hos fastlegen på 50 kroner. For dem som har nådd egenandelstaket blir den gratis.

Risikogruppene har tidligere måttet betale mellom 175 og 575 kroner for dette, avhengig av hvor mye vaksinatøren har tatt for å sette vaksinen. Denne betalingen har heller ikke før blitt regnet med under egenandelstaket.  

- Å holde influensabølgen nede er viktig for å begrense den totale sykdomsbyrden og belastningen på helse- og omsorgstjenesten når vi samtidig har en pandemi, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
- Tidligere år har pasientene hatt full egenbetaling ved vaksinasjon hos fastlegen. I år legges det opp til at personer i risikogruppene kun betaler en egenandel på 50 kroner. For dem som har frikort, blir dette gratis.

Kostnadene for dette tiltaket anslås til 190 millioner kroner.

Fastlegene får et honorar for å sette vaksinen. Når det gjelder personell som kan utsettes for smitte i arbeidssituasjonen, skal arbeidsgiver sørge for at disse får informasjon om influensavaksine og dekket utgifter til vaksinering. Vaksinasjon av helsepersonell vil følge samme betalingsmodeller som tidligere.

Vaksinen i influensavaksinasjonsprogrammet blir tilgjengelig i løpet av oktober, og frem til 1. desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt.

- Det er viktig at helsepersonell som forskriver og vaksinerer forbeholder dosene til å vaksinere risikogruppene, understreker Høie.

Fra og med i høst kan farmasøyter i apotek rekvirere og sette influensavaksine uten at pasienten må innom lege. På grunn av koronapandemien vil det legges begrensinger på hvem som kan få influensavaksine i apotek for å ivareta vaksinasjon av risikogruppene i størst mulig grad. Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av vaksinasjonsprogrammet og må betales av pasienten selv.

- De som skal prioriteres for vaksinasjon er personer som har en tilstand eller sykdom med økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med influensa, og som er på Folkehelseinstituttets liste over risikogrupper. I tillegg skal helsepersonell med pasientnært arbeid prioriteres, sier Høie.

Folkehelseinstituttet har denne sesongen anskaffet 1,2 millioner doser til målgruppene i programmet. Dette er betydelig flere doser sammenlignet med tidligere år, og om lag 50 prosent økning fra fjorårssesongen. Når man også regner med antallet vaksinedoser som man tror apotekene kan anskaffe, har vi i Norge samlet sett bestilt inn 1,5 millioner doser.

- På grunn av koronapandemien har det vært stor global pågang for kjøp av vaksine i år. Folkehelseinstituttet har likevel klart å skaffe om lag 50 prosent flere doser i år enn i fjor. Vi regner med at oppmerksomheten rundt vaksinering vil være stor i høst, og håper at fastlegene oppfordrer pasienter i risikogruppene til å ta vaksine når de er innom kontoret, sier Bent Høie.

Tidligere har vaksinasjonsdekningen vært rundt 40 prosent for personer over 65 år, og i år har vi nok vaksiner til å dekke noe over 60 prosent.

Les mer på Helsedirektoratets sider

Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppene og anbefales influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom (se fullstendig oversikt på Folkehelseinstituttets sider):

  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell