Historisk arkiv

Framtidens apotek

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen setter ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan fremtidens apotek kan innrettes.

Utvalget skal blant annet utrede hvordan apotekvirksomhet ved fysiske apotek, nettapotek og nye apotekløsninger bør reguleres, og hvordan det kan legges til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger. Målet er å sikre et godt apotektilbud også i fremtiden.

– Dagens apoteklov er fra 2001, og er moden for oppdatering. Utviklingen av ny teknologi gir nye muligheter for distribusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom apotek, kunder og helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dagens apotekregelverk skal sikre at alle deler av landet har tilgang til legemidler og farmasøytiske tjenester med god kvalitet og til en riktig pris. Utredningen skal ta hensyn til dette og inneholde forslag til endringer som legger til rette for riktig legemiddelbruk og at legemidler fortsatt utleveres på en forsvarlig måte.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. januar 2023.

I utvalget er det 14 medlemmer med relevant erfaring og bred kompetanse innenfor farmasi, økonomi, juss, medisin og helse samt e-helse og samhandling. Utvalget har representanter fra interesseorganisasjoner, brukere, helsetjenesten, industri og statlig forvaltning. Professor Tore Bråthen skal lede utvalget. Han er professor i jus ved Universitetet i Tromsø og Handelshøyskolen BI, hvor han også er instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

- Jeg er glad for at Tore Bråthen har takket ja til å lede dette viktige utvalgsarbeidet. Han har bred erfaring som vil komme godt med i dette arbeidet, sier Høie.

Les utvalgets mandat.

Om utvalget:

 • Tore Bråthen, professor, Oslo (leder)
 • Beate Berrefjord, nestleder Konkurransetilsynet, Bergen
 • Felix Kamal Ally, apoteker, Drammen
 • Hans Olav Melberg, professor, Oslo
 • Harald Dale, pensjonist, Karmøy
 • Inger Cecilie Jørstad, spesialrådgiver, Tromsø
 • Katrine Bryne, seniorrådgiver Legemiddelindustrien, Oslo
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo
 • Marit Hermansen, lege, Ringsaker
 • Oddbjørn Tysnes, direktør Apotekforeningen, Oslo
 • Stig Henning Pedersen, driftsdirektør, Sandefjord
 • Thomas Bäckstrøm, apoteker, Sarpsborg
 • Turid Vollan Riset, assisterende banksjef, Melhus
 • Urd Andestad, leder Norges Farmaceutiske Forening, Oslo