Historisk arkiv

Kristin Halvorsen ny leder av Bioteknologinemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt ny bioteknologinemnd. Tidligere kunnskapsminister og finansminister Kristin Halvorsen har sagt ja til vervet som leder.

- Bruk av medisinsk bioteknologi og genteknologi stiller oss overfor mange etisk vanskelige valg. Bioteknologinemnda skal gi råd og skape debatt om disse krevende problemstillingene. I dag har regjeringen oppnevnt en ny nemnd som har stor bredde både når det gjelder verdisyn og kompetanse. Jeg ser fram til både gode råd og engasjerende debatt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bent Høie og Kristin Halvorsen
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med ny leder av Bioteknologinemnda, Kristin Halvorsen. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Bioteknologinemnda er et rådgivende organ for forvaltningen og befolkningen. Det er et mål at den skal representere bredden i befolkningen med hensyn til livssyn, kulturbakgrunn og holdninger til bioteknologiske og genteknologiske spørsmål.

Nemnda skal dekke et bredt fagfelt. Det har derfor vært viktig å velge ut personer som har kompetanse på flere områder og som evner å reflektere over problemstillinger utenfor sitt eget kompetanseområde.

- Regjeringen vil evaluere bioteknologiloven. I denne prosessen ønsker jeg å trekke inn nemnda både som rådgiver og ikke minst som debattskaper. Evalueringen vil gi anledning til en bred debatt om de samfunnsmessige og etiske konsekvensene av mulighetene ved bruk av bio- og genteknologi, sier helse- og omsorgsministeren.

Bioteknologinemnda ble evaluert første halvår 2012. En av anbefalingene var å redusere antall medlemmer. I den nye nemnda er derfor antallet redusert fra 21 til 15, men med fem faste varamedlemmer. Dette innebærer at ingen organisasjon lenger vil ha fast plass i nemnda og at alle medlemmene er personlig oppnevnt.

Departementet har fått inn om lag 240 forslag til nye nemndsmedlemmer fra ulike brukerorganisasjoner, underliggende etater, kirken, helseforetak, universitets- og høyskolesektoren, organisasjoner og næringsliv. Mange av dem ble benyttet da nemnda skulle sammensettes.

Regjeringen fremmer nå forslag for Stortinget om å endre navnet på Bioteknologinemnda til Bioteknologirådet. Det vil i større grad passe til rådets oppgaver og funksjon. I samme lovutkast foreslås også en forskriftshjemling i genteknologiloven, slik det er i bioteknologiloven, for å regulere rådets virksomhet.

Les forslaget om endring i genteknologiloven og bioteknologiloven

Den nye nemnda er oppnevnt for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

Bioteknologinemndas sammensetning:

Leder:

Kristin Halvorsen, Oslo

Nestleder:

Professor Bjørn Kåre Myskja, Trondheim

Øvrige medlemmer:

Forskningsdirektør Nils Vagstad, Ås
Forsker Fern Elizabeth Wickson, Tromsø
Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo
Direktør Bernadette Nimal Kumar, Oslo
Seksjonsoverlege Torolf Holst-Larsen, Haugesund
Professor og overlege Benedicte Paus, Oslo
Professor Gunnar Heiene, Oslo
Professor Raino S. E. Malnes, Oslo
Fagsjef Bente Sandvig, Bærum
Tidl. Stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
Student Birgit Lovise Røkkum Skarstein, Oslo
Forskningssjef Petter Frost, Bergen
Professor Inge Lorange Backer, Oslo

Varamedlemmer:

Professor Dag Inge Våge, Ås
Førsteamanuensis Terje Mesel, Kristiansand
Forsker og genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen
Professor Ole Christian Fauchald, Bærum
Professor May Thorseth, Trondheim

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter