Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

Gir pasienten raskere tilgang til legemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2015 å gi en rekke pasienter raskere tilgang til nye og effektive legemidler på blå resept.

Det gjøres ved at regjeringen foreslår å heve bagatellgrensen for legemidler fra 5 millioner til 25 millioner kroner. Flere legemidler kan da innføres uten at de trenger å godkjennes av Stortinget.

– Vi skal skape pasientens helsetjeneste. Å heve bagatellgrensen vil føre til at pasientene vil få raskere tilgang til nye og effektive legemidler som gir bedre behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag er det slik at Statens legemiddelverk (SLV) kan forhåndsgodkjenne refusjon for et legemiddel dersom utgiften over folketrygden ikke overstiger fem millioner kroner i året. Dersom kostnadene overstiger fem millioner kroner, må SLV sende søknad til Helse- og omsorgsdepartementet og innføring av legemiddelet må godkjennes av Stortinget. Bagatellgrensen har vært uendret siden 2003, og den lave grensen har vært til hinder for å raskt få på plass nye og effektive legemidler.

– Åtte legemidler er nå oversendt departementet fordi kostnadene overstiger fem millioner kroner. Nærmere 30 000 pasienter vil nå få tilgang til disse legemidlene og dermed bedre behandling, sier Høie.

Dette gjelder seks legemidler til behandling av diabetes type 2, ett legemiddel til behandling av høysnue og ett til alvorlig håndeksem.

Les mer om budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter