Historisk arkiv

Takst og egenandel innen rusbehandling og psykisk helsevern når sosialfaglig personell utfører tjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det har nylig oppstått tvil om hvordan regelverket for egenandeler og refusjonstakster for polikliniske tjenester for rusbehandling og psykisk helsevern skal forstås når sosialfaglig personell utfører tjenesten.

– Regelverket er uklart og utydelig. For å sikre forutsigbarhet for pasienter og behandlingsinstitusjoner, og praksis i tråd med Stortingets intensjon, vil jeg derfor sende på høring et nytt forslag som tydeliggjør at det også kan kreves egenandeler og refusjonstakster i rusbehandling og psykisk helsevern når sosialfaglig personell utfører tjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette vil være i tråd med dagens praksis og Stortingets intensjon for oppfølging av rusreformen, som blant annet stadfester prinsipp om tverrfaglighet i behandling.

– Det viktige for meg er at dette regelverket legger til rette for god pasientbehandling, uavhengig av hvilke faggrupper som utfører behandlingen. Jeg mener det er gode faglige argumenter for å tydeliggjøre regelverket, slik at prinsipper om tverrfaglighet blir ivaretatt, sier Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet sender i løpet av veldig kort tid forskrift som tydeliggjør dette regelverket på høring. Departementet har også gitt Helsedirektoratet beskjed om å videreføre dagens praksis inntil regelverket er tydeliggjort.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter