Historisk arkiv

Styrkede pasientrettigheter og økt valgfrihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nå skal pasienten få beskjed fra sykehuset innen 10 dager om når utredning eller behandling skal starte. Mener pasienten at ventetiden er for lang, blir det større mulighet til å velge et annet behandlingssted – også blant private.

1. november trer en rekke nye pasient- og brukerrettigheter i kraft. Samtidig blir ordningen fritt behandlingsvalg innført.

–For mange pasienter venter altfor lenge på behandling, mens det er ledig kapasitet både på offentlige og private behandlingssteder. Nå skal vi benytte den ledige kapasiteten slik at ventetiden går ned og valgfriheten opp. Samtidig styrker vi pasientens rettigheter. Dette er et viktig steg på veien mot pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Starter med rus- og psykisk helse

Det er pasienter som trenger helsehjelp innen rus eller psykisk helsevern som først blir en del av fritt behandlingsvalg.

–Rusavhengige og personer med psykiske helseutfordringer skal ikke lenger sitte nederst ved det helsepolitiske bordet, sier Høie.

I tillegg blir noe annen sykehusbehandling innlemmet i ordningen:

  • Enkelte utredninger innen hjerte- og kar
  • Enkelte behandlinger innen gynekologi
  • Behandling for grå stær
  • Behandling for hofteleddsartroser
  • Behandling for kneleddsartroser
  • Enkelte lettere ortopediske inngrep
  • Mage- og tarmundersøkelser
  • Utredning og behandling av godartede tilstander, for eksempel forstørret prostata

Sykehuset har ansvaret

Dessverre opplever for mange pasienter at sykehuset bryter fristen for behandling, uten at noen gjør noe med det. I dag er det pasienten som må kontakte Helfo for å få behandling et annet sted ved fristbrudd.

– Det er ikke rimelig at pasienten skal ta støyten for at sykehuset bryter fristen. Nå får sykehuset plikt til å varsle Helfo ved fristbrudd. Så skal Helfo kontakte pasienten med tilbud om utredning eller behandling et annet sted, sier Høie.  

Brev innen 10 dager

Pasienten henvender seg som før til sin fastlege. Etter at henvisningen er vurdert, skal pasienten få brev fra sykehuset innen ti dager der det står når og hvor utredning eller behandling skal starte. Tidligere var grensen 30 dager. Pasienten trenger ikke gjøre noe annet enn å møte opp. Men hvis pasienten er misfornøyd med ventetiden, eller vil behandles et annet sted enn det som foreslås i brevet, har pasienten flere muligheter enn tidligere.

I tillegg til behandlingssteder i det offentlige og de som har avtale med regionale helseforetakene, kan private fra 1. november søke om godkjenning via fritt behandlingsvalg-ordningen. Det betyr at pasienten kan velge blant flere godkjente behandlingssteder – på det offentliges regning.

Ny nettside

– Dersom pasienten synes ventetiden er for lang, vil jeg oppfordre til å gå inn på helsenorge.no/velgbehandlingssted. Der vil man se en liste over steder som tilbyr behandlingen, og hvor lang ventetid det er der. Pasienten kan også ringe 800HELSE og få hjelp. Det skal være enkelt for pasienten å velge, sier Høie.

Les forskriften for fritt behandlingsvalg