Historisk arkiv

Kreftpasienter skal få bedre oppfølging etter behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Flere personer overlever kreft og må leve med senskader. Mange har behov for psykososial oppfølging. Nå skal kreftpasientene følges opp bedre hjemme i kommunene etter behandlingen på sykehus.

– Mange kreftpasienter opplever at de ikke er friske selv om de er kreftfrie. Å leve med senskader og å komme tilbake til livet de levde før kreften kan være tøft. Da blir det ekstra vanskelig når den tette oppfølgingen de har fått på sykehuset blir borte. Nå skal vi lage "Pakkeforløp hjem", som skal sikre god oppfølging i overgangen fra sykehus til kommune, sier helseminister Bent Høie.

"Pakkeforløp hjem"

I regjeringens nasjonale kreftstrategi "Leve med kreft" (2018 – 2022), tas pasientens helsetjeneste ett steg videre. Vi har fått gode tilbakemeldinger på pakkeforløpene som er innført på kreft. Pakkeforløpene har gitt pasientene større forutsigbarhet og trygghet for at utredning og behandling skjer så raskt som mulig.

"Pakkeforløp hjem" skal blant annet sikre at rehabilitering er en del av tilbudet til kreftpasientene som trenger det, og at pasienter og pårørende får tilbud om psykososial oppfølging. Dette kan gjerne skje i samarbeid med frivillige organisasjoner.

– Nye behandlingsformer og mer intensiv kreftbehandling har ført til at flere overlever. Det er kjempebra. Samtidig utvikler mange pasienter helseproblemer som følge av sykdommen og behandling. Det er behov for økt kompetanse om slike seneffekter på alle nivåer i tjenesten, sier Høie.

Tilgang til nye metoder og ekspertpanel

Regjeringen vil sikre at norske pasienter får tilgang til nye metoder og legemidler raskt. Systemet "Nye metoder", vurderer effekt, sikkerhet og kostnader, slik at pasientene kan være trygge på at de får god og effektiv behandling. Dette systemet må videreutvikles. I kreftstrategien påpekes det blant annet at nye kirurgiske metoder og nytt medisinsk-teknisk utstyr i større grad skal vurderes i Nye metoder.

– Behandlingen av kreftpasienter skal i økende grad tilpasses den enkelte pasient. Vi må forberede oss på at behandlingen blir mer målrettet mot kreftsvulstens egenskaper. Da må vi bygge opp nødvendig kompetanse. Flere pasienter skal vurderes for kliniske studier. Arbeidet med å få på plass et ekspertpanel som skal gi pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom råd om studier eller annen behandling er godt i gang, sier Høie.

Ekspertpanelet skal være på plass i løpet av 2018.

Les "Leve med kreft - Nasjonal kreftstrategi (2018–2022)" (pdf)