Leve med kreft

Nasjonal kreftstrategi (2018–2022)

Nasjonal kreftstrategi 2018–2022 Leve med kreft skallegge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norskkreftomsorg skal bli enda bedre. Denne strategiener en videreføring og en oppdatering av Nasjonalkreftstrategi 2013–2017 – Sammen mot kreft.

Les "Leve med kreft - Nasjonal kreftstrategi (2018–2022)" (pdf)