Historisk arkiv

Plikter å møte pasienter, brukere og pårørende etter svært alvorlige hendelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. juli i år får helse- og omsorgstjenesten en plikt til å tilby pasienter, brukere og pårørende et møte etter svært alvorlige hendelser. Dette møtet skal skje så raskt som mulig, og senest ti dager etter hendelsen. Slike møter vil bidra til større åpenhet og ikke minst gi pasienter, brukere og pårørende muligheten til å få svar på de spørsmål de måtte ha.

- Dette kan være til stor hjelp for å bearbeide det som har skjedd, både for pasienter og pårørende. Det gjennomføres i dag slike møter i mange tilfeller. Med denne lovendringen vil alle som har opplevd en svært alvorlig hendelse ha en rett til et slikt møte, sier helseminister Bent Høie.

Bidrar til større åpenhet

Retten til møte gjelder bare ved hendelser som har ført til svært alvorlig skade eller komplikasjon. Det betyr likevel ikke at pasient og bruker ikke kan tilbys tilsvarende møter ved mindre alvorlige hendelser. Tvert imot vil det være naturlig at møter tilbys også i en rekke andre tilfeller selv om det da ikke vil være en lovfestet plikt.

Det vil være opp til pasienten eller brukeren om han eller hun ønsker et møte. Og selv om pasienten eller brukeren avslår det første tilbudet om møte, skal det gis nytt tilbud senere med mindre pasienten eller brukeren uttrykkelig har frabedt seg dette. Ved dødsfall som følge av alvorlig hendelse, skal nærmeste pårørende tilbys tilsvarende møte. Pårørende skal få tilgang til samme informasjon og samme mulighet til å stille spørsmål om hendelsesforløp, årsaksforhold og videre oppfølging.