Historisk arkiv

Taler av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Flere nasjonale tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som statsministeren sa: De kommende ukene må vi i størst mulig grad holde oss hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

Med sosial kontakt mener vi omgang med venner, bekjente og familie du ikke bor sammen med.

Er det helt spesielle anledninger kan du invitere opptil fem personer hjem ut over dem du bor sammen med.

Når du skal ha private sammenkomster utenfor hjemmet, som bryllupsfest, konfirmasjon eller minnesamvær, kan dere være opptil 20 personer sammen.

Jeg vil minne også minne om at rådene vi har fra før fortsatt gjelder:

  • Hold minst en meter avstand
  • Hold hendene rene
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold antall personer du møter nede

 

Nå innfører vi også flere nye, nasjonale tiltak:

Unge og voksne som har vært en situasjon der det har vært vanskelig å holde minst én meters avstand, bør holde minst to meter avstand når de besøker personer i risikogruppene.

Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler, og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.

Innendørs kan det fortsatt være inntil 200 personer på arrangementer der alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Her må man være oppmerksom på at det vil sannsynligvis komme betydelig strengere regler i Oslo og Bergens-regionen.

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som anses nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Det innføres nasjonal skjenkestopp kl. 24. Nye gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22. Dette gjøres gjeldende fra midnatt natt til lørdag 7. november.

Utenlandske reisende til Norge må fremvise negativ covid-19-test før innreise til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreise. Dette iverksettes fra midnatt natt til mandag 9. november.

Personer som kommer uten fast bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i en periode på ti dager. Perioden kan blir redusert når effekten av negativ test før innreise og tester tatt i Norge blir vurdert nærmere.

En rekke nye tiltak føyes til listen som skal vurderes av kommuner med høy smitte. Blant annet anbefaler vi at videregående skoler i disse områdene drives på rødt nivå og en rekke steder der mennesker møtes begrenses eller stenges i en periode. Eksempler på dette er treningssentre, idrettshaller, museer, biblioteker og flere arrangementer. I disse områdene bør man nå avlyse de arrangementene det er mulig å avlyse.

I tillegg gis Helsedirektoratet flere oppdrag, blant annet å vurdere tiltak for å beskytte mennesker i risikogruppene og å skjerme sårbare grupper i samfunnet.

 

Som statsministeren sa:

Vi har ikke tid til å vente. Derfor innføres disse tiltakene nå.

Vi trenger alle med på laget.

Vi står sammen om å slå ned smitten igjen.