Historisk arkiv

45 prosent vaksineomfordeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Den geografiske omfordelingen av vaksiner blir på 45 prosent i stedet for 60 prosent.

I morgen går vi til trinn to i gjenåpningen av landet.

Jeg vet at mange gleder seg til det.

Men jeg vet at mange også er engstelige for at smitten skal skyte fart igjen.

Det er ikke rart.

Vi har jo opplevd det noen ganger:

At smitten gikk ned slik at vi kunne åpne opp.

Og at den deretter gikk opp slik at vi måtte stenge ned.

Det kan komme til å skje denne gangen også.

Men vi tåler mer nå, enn da vi åpnet opp de andre gangene.

Vaksinene har gjort oss mindre sårbare.

Vi tåler mer smitte i samfunnet fordi de eldste og en stor del av risikogruppene nå er vaksinert og beskyttet mot alvorlig sykdom og død.

Når vi åpner samfunnet trinn for trinn vurderer vi flere ting nøye.

Vi ser vi på smittesituasjonen og sykdomsbyrden i samfunnet.

Vi vurderer kapasiteten i helsetjenesten og hvor fort det går med vaksineringen.

I dag vurderer vi smittetall på en annen måte enn tidligere fordi de fleste som blir smittet ikke blir alvorlig syke.

Vi er mindre sårbare nå.

Men vi er ikke usårlige.

Yngre mennesker som blir smittet av viruset kan også bli alvorlig syke, selv om det er sjelden.

Jo flere som blir smittet – jo større er risikoen for at dette kan skje.

Derfor må vi fortsatt holde smittetallene nede.

Kommunene – som har stått i en krevende situasjon i lang tid – jobber nå for fullt med å vaksinere innbyggerne sine.

Vi må holde smitten nede slik at de får konsentrert seg om denne viktige jobben.

Det er ikke slik at hele landet blir med på trinn to i gjenåpningen.

Noen kommuner må vente fordi de har høy smitte.

Der det er lokale utbrudd er det fortsatt nødvendig med tøffe tiltak for å slå ned smitten.

I Hammerfest har kommunen tatt kraftige grep for å slå ned et utbrudd.

I Trondheim reagerte de raskt da det viste seg at innbyggere var smittet.

Jeg oppfordrer andre kommuner som oppdager utbrudd om å være like handlekraftige.

I tiden som kommer er det slik det vil være:

Noen kommuner blir nødt til å innføre tøffe tiltak for å slå ned lokale utbrudd, mens resten av landet vil oppleve at nasjonale tiltak vil blir fjernet og samfunnet åpner opp.

Da regjeringen besluttet å gå inn for en geografisk omfordeling på 60 prosent, var det basert på en viktig forutsetning:

At kommunene som måtte avgi doser kunne håndtere konsekvensene.

Vi ba FHI klargjøre hvor stor andel vaksiner kommunene med lav vedvarende smitte måtte gi fra seg. Instituttets beregninger viste at de måtte avgi om lag 35 prosent av dosene i en periode over seks til sju uker.

Vi ba statsforvalterne spørre kommunene om det var gjennomførbart. Kommunene meldte tilbake at det kommer til å bli krevende, men et flertall sa at de kunne håndtere det.

Nå viser nye beregninger fra FHI at en omfordeling på 60 prosent innebærer at kommuner med lavt vedvarende smittetrykk må gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av vaksinedosene.

Det er uaktuelt.

Regjeringen har konkludert med at ingen kommuner skal gi fra seg mer enn om lag 35 prosent av vaksinedosene.

Konsekvensen blir derfor at de 24 kommunene får færre ekstra doser.

Den geografiske omfordelingen blir på 45 prosent i stedet for 60 prosent.

FHI slår fast at dette fortsatt vil ha god effekt, og ikke vil føre til vesentlige endringer i tidsplanen for vaksineringen i sommer.

FHI anslår at omfordelingen vil vare til og med uke 28.

Da har alle over 18 i de 24 kommunene fått tilbud om vaksine.

Jeg har sagt mange ganger at vi må være forberedt både på gode og dårlige vaksinenyheter. I dag har vi fått en dårlig.

Det ser ut som om vaksineleveransen i uke 23 blir på 300.000 doser og ikke 340.000 som tidligere antatt.

Vi håper at de 40.000 dosene vil komme i løpet av kort tid slik at vi greier å følge tidsplanen for vaksineringen.

Så er det viktig for meg å minne om dette:

Antall vaksinedoser til Norge vil øke mye i tiden som kommer hvis det ikke skjer store endringer i de planlagte leveransene.

Det innebærer at vaksineringen vil skyte fart i alle landets kommuner.

Omfordelingen innebærer ikke at vaksineringen kommer til å stoppe opp noe sted, men den kommer til å gå litt fortere i de 24 kommunene som får ekstra doser.