Historisk arkiv

Forslag om å gjennomføre Dublin III-forordningen i norsk rett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen besluttet i Statsråd i dag å fremme et lovforslag for Stortinget om å gjøre Dublin III-forordningen til norsk rett

Regjeringen besluttet i Statsråd i dag å fremme et lovforslag for Stortinget om å gjøre Dublin III-forordningen til norsk rett. Formålet med den reviderte forordningen er å effektivisere samarbeidet mellom landene og styrke rettssikkerheten til personene som omfattes av den. Ved å legge til noen bestemmelser i utlendingsloven foreslår Regjeringen å gjennomføre forordningen til norsk lov.

Dublin III-forordningen regulerer hvilket land i samarbeidsområdet som er ansvarlig for å behandle en søknad om internasjonal beskyttelse (asyl). Norge har vært med i Dublin-samarbeidet siden 2001 og samarbeidsområdet omfatter i dag alle EU-landene, i tillegg til Island, Liechtenstein og Sveits. Den reviderte forordningen ble vedtatt i EU i sommer og skal gjelde i hele EU fra neste år. Regjeringen mener det er viktig for Norge å opprettholde vår deltakelse i dette europeiske asylsamarbeidet.