Prop. 26 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen)

Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget