Historisk arkiv

24-årskrav for familieetablering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at det innføres et 24-årskrav for familieetablering. Formålet er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret er selvforsørget. Forslaget sendes nå på høring.

– Tvangsekteskap er et alvorlig overgrep mot dem som utsettes for det, og skal ikke tolereres i det norske samfunnet. Dette handler om grunnleggende menneskerettigheter, som frihet til å velge sitt eget liv og retten til å treffe sine egne valg. Alle unge mennesker har krav på å bli respektert og sett på som enkeltindivider med egne ønsker og behov, uttaler statssekretær Himanshu Gulati.

Tanken bak 24-årskravet er at eldre parter, både som følge av personlig modenhet og som følge av en mer selvstendig posisjon i familien, har større mulighet til å motsette seg press fra familien når det gjelder avgjørende livsvalg. Forslaget innebærer at begge parter må være minst 24 år for at det skal gis oppholdstillatelse til en utlending på grunnlag av familieetablering. Det kan gjøres unntak fra 24-årskravet dersom det er åpenbart at samlivet er frivillig og paret åpenbart kan forsørge seg selv.

Forslaget er en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti.