Historisk arkiv

Nyheter

Heving av underholdskravet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet vil øke underholdskravet til rundt 300 000 kroner. Forslaget innebærer en økning på ca. 50 000 kr fra dagens krav. Samtidig innføres det en unntaksbestemmelse som innebærer at det kan gjøres unntak dersom paret åpenbart er i stand til å forsørge seg selv, og familieetableringen/familiegjenforeningen ikke er et resultat av tvang.

Justis- og beredskapsdepartementet vil øke underholdskravet til rundt 300 000 kroner. Forslaget innebærer en økning på ca. 50 000 kr fra dagens krav.  Samtidig innføres det en unntaksbestemmelse som innebærer at det kan gjøres unntak dersom paret åpenbart er i stand til å forsørge seg selv, og
familieetableringen/familiegjenforeningen ikke er et resultat av tvang.

– Et krav om årlig bruttoinntekt på ca. 300 000 kroner må i de aller fleste tilfeller anses som et minimum for å kunne forsørge seg selv og et annet familiemedlem i Norge i dag. Endringene vil dermed i større grad sikre at partene er selvforsørget. Samtidig vil vi unngå at det oppstår tilfeller der en søknad om familieinnvandring må avslås til tross for at det er åpenbart at formålene med underholdskravet er oppfylt, og derfor har vi innført den nye unntaksbestemmelsen, sier statssekretær Himanshu Gulati.

Forslaget er en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti, hvor det ble fastsatt at underholdskravet skal heves, samtidig som det skal innføres en skjønnsbasert unntakshjemmel.