Høring - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2014