Historisk arkiv

Kallmyr tar opp ID-utfordringer på EU-rådsmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) tok på EUs uformelle innenriksministerrådsmøtet i Luxembourg torsdag opp utfordringene med å registrere det store antallet migranter som tar seg inn i Europa, blant annet over Middelhavet.

Jeg understreket hvor viktig det er med en skikkelig registrering av migrantene. Alle irregulære migranter skal tas fingertrykk av og registreres i det første landet innenfor Dublin-ordningen de kommer til. Uansett om migranten søker asyl der eller ikke, sier Kallmyr.

Solidaritet i form av en relokalisering av asylsøkere forutsetter at det tas større ansvar for registreringsarbeidet, legger han til.

 Dublin-ordningen fungerer slik at de migrantene som er registrert i Italia som førsteland, kan Norge sende tilbake igjen til Italia.

Statssekretær Kallmyr var nylig på besøk på Sicilia, der han ble orientert om Italias arbeid med å registrere migranter.

 Europa må bli flinkere til å returnere de som får avslag på sin asylsøknad. Hvis Europa ikke returnerer dem vil flere fortsette å komme og bli utnyttet av menneskesmuglere. «Se, de kom ikke tilbake, de må jo ha det bra», kan menneskesmuglerne si da. Dermed kan de overbevise flere om å dra til Europa. Etter at Norge økte fokuset på retur, har det kommet færre grunnløse asylsøkere til Norge, sier Kallmyr.

 Alle land må bli flinkere til å registrere migrantene som tar seg inn i landet, ifølge statssekretæren.

 Alle land skal registrere personer med ulovlig opphold, selv om dette ikke nødvendigvis er det første landet i Europa de kommer til. Dette systemet fungerer ikke tilfredsstillende, all den tid det kommer rundt 8000-9000 personer årlig til Norge som ikke er registrert noen andre steder i Europa. Migranter som kommer til Norge må nødvendigvis ha reist gjennom flere europeiske land. Det er et fåtall som kommer til Norge med fly fra et land utenfor Schengen, sier Kallmyr.