Historisk arkiv

Samarbeid om IKT-sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Det er avgjørende at alle aktører, både offentlige og private, samarbeider om å møte de digitale sikkerhetsutfordringene, sa statssekretær Gjermund Hagesæter da han åpnet den nasjonale sikkerhetsmåneden 2015.

Svein Mobakken i Skatteetaten og statssekretær Gjermund Hagesæter
Gjermund Hagesæter og en fornøyd vinner av Fidusprisen, sikkerhetsdirektør Svein Mobakken i Skatteetaten (Foto: JD).

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje arrangert av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) for å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I løpet av oktober vil det bli gjennomført en mengde arrangementer og tiltak for å høyne befolkningens bevissthet og kunnskaper om informasjonssikkerhet.  

I løpet av oktober skal det gjennomføres 80 arrangementer om IKT-sikkerhet over hele landet. Så langt er over 300.000 ansatte i offentlig og privat sektor påmeldt e-læringskurset. Det er ny rekord.

Les mer om nasjonal sikkerhetsmåned på sikkert.no

Pris til Skatteetaten

Hagesæter delte også ut årets Fidus-pris, som deles ut til bedrifter og virksomheter som utmerker seg i sitt arbeid med informasjonssikkerhet. Årets vinner ble Skatteetaten.

– Skatteetaten har vist ansvar gjennom målrettet målrettet å involvere kunder, brukere, ansatte og ledelse i sitt sikkerhetsarbeid – og synliggjort sikkerhet som en verdi i markedet, sa Hagesæter ved prisutdelingen. 

Mottok risikobilde

Hagesæter mottok samtidig den første utgaven av "Helhetlig IKT-risikobilde" fra direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Rapporten omfatter utviklingstrekk, utfordringer og mulige tiltak av betydning for statssikkerhet, samfunnssikkerhet og individsikkerhet.

– Dette er et viktig innspill til hvordan vi sammen skal møte de digitale utfordringene, sa Hagesæter. 

Helhetlig IKT-risikobilde (PDF)