Historisk arkiv

Samtykke til bevæpning inntil åtte uker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til fortsatt midlertidig bevæpning av politiet. Samtykket gis etter anmodning fra Politidirektoratet (POD) og forlenges inntil 3. februar 2016.

– Trusselnivået er ikke vesentlig endret siden oktober i år, men PST mener at det er en uoversiktlig situasjon, og politiet mener det da fortsatt vil være behov for midlertidig bevæpning, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Trusselnivået ble tatt noe ned før terroraksjonene i Paris, men på bakgrunn av disse aksjonene hevet flere land trusselnivået, blant annet våre naboland.  PST mener at trusselbildet i Norge ikke er endret som følge av angrepene i Paris, men situasjonen anses fremdeles som uoversiktlig og uavklart. PST forventer at dette vil vedvare en tid fremover.

– Jeg tar til etterretning at POD mener det er behov for fortsatt midlertidig bevæpning for å beskytte liv og helse med den gjeldende trusselvurdering og tilhørende informasjon. Dersom dette endrer seg i den perioden samtykket gjelder, kan POD ta ned bevæpningen, sier Anundsen.

Den midlertidige bevæpningen er blitt forlenget åtte ganger siden den ble innført november i fjor.