Historisk arkiv

Innstramninger i utlendingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Flere endringer i utlendingsloven trer i kraft 1. januar 2017. Det innføres integreringskriterier for permanent oppholdstillatelse og et 24-årskrav for familieetablering i Norge.

– Jeg er fornøyd med at vi nå har fått på plass de fleste innstramningstiltakene som ble vedtatt av Stortinget i juni, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Følgende innstramninger trer i kraft 1. januar 2017: 

  • Det innføres krav om at utlendinger må kunne beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøve i samfunnskunnskap før det gis permanent oppholdstillatelse i Norge. Kravene skal gjelde for alle som søker om permanent oppholdstillatelse 17. desember 2016 eller senere, såfremt han eller hun iht. introduksjonsloven har plikt til å delta på opplæring i norsk og samfunnskunnskap og å avlegge avsluttende prøver i fagene.
  • Det innføres et 24-årskrav for familieetablering i Norge. Formålet er å bekjempe tvangsekteskap. Det kan gjøres unntak fra kravet dersom det er åpenbart at ekteskapet eller samlivet er frivillig. Endringene gjelder for søknader som fremmes 1. januar 2017 eller senere.