Historisk arkiv

Laveste asyltall siden 1997

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ved utgangen av august har det blitt registrert 2248 asylsøkere til Norge. Det er en nedgang på 73 prosent sammenliknet med i fjor. Så lave ankomsttall har det ikke vært siden 1997.

Ved utgangen av august i fjor var det registrert 8329 asylsøknader.

– Det er ingen tvil om at 2015 var et år utenom det vanlige. Sånn sett er det ikke rart at nedgangen er stor i år. Likevel handler ikke dette bare om disse to årene. Det har ikke kommet så få asylsøkere til Norge siden 1997, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

I august kom det 281 asylsøkere. Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI), må man tilbake til 1997 før å finne lavere tall for august. I august 1997 ble det registrert 199 asylsøkere. Det samme gjelder for perioden januar-august, i 1997 var det 1178 asylsøknader i samme periode sammenliknet med 2248 i år. Søkere som oppgir å være enslige mindreårige ved søknad er 241 hittil i år. Dette er en nedgang med 88 prosent sammenliknet med samme periode i 2015. Da var det 1957 som oppga å være enslige mindreårige.

– Det er flere årsaker til at det kommer færre asylsøkere til Norge. Stengte grenser har hatt en stor effekt på ankomstene til det nordlige Europa. Samtidig ser vi at ankomsttallene er enda lavere her enn i Sverige og Danmark. Spesielt sammenlikningen med Danmark er interessant fordi de stort sett har ligget lavere enn Norge de siste årene. Vi mener at tiltakene vi har gjennomført også har hatt en innvirkning på asyltallene, sier Listhaug.

– Vi vil likevel følge nøye med på utviklingen utover høsten, og utelukker ikke at migrasjonsbildet kan endre seg, sier statsråden.

Tallene i statistikken kan endres noe som følge av etterregistreringer.