Historisk arkiv

Lovforslag om inndragning av verdier fra kriminelle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag som skal gjøre det lettere å inndra verdier fra kriminelle.

Store deler av den alvorlige kriminaliteten er profittmotivert. Inndragning av verdier fra lovbrudd er et viktig og nødvendig tiltak for å redusere og forebygge profittmotivert kriminalitet. 

– Inndragningsregelverket fungerer for dårlig i dag. Vi ønsker å få på plass et mer effektivt system som sikrer at vi kan gå etter utbyttet av kriminelle handlinger, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). 

Forslaget er skrevet av professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen.  Frist for å svare på høringen er 15. februar 2017. 

Høring - forslag til lovregler om sivilrettslig inndragning