Historisk arkiv

Tettere samarbeid mellom PST og E-tjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra i dag utvides adgangen til å utlevere informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten når endringene i politiloven og straffeprosessloven trer i kraft.

– Et sterkere samarbeid mellom PST og E-tjenesten vil styrke vår felles trygghet, og lovendringene er i så måte et bidrag i kampen mot alvorlige trusler mot Norge og norske interesser, herunder internasjonal terrorisme, ulovlig etterretningsvirksomhet og spredning av masseødeleggelsesvåpen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Det er adgangen til utlevering av informasjon som PST allerede kan innhente, med hjemmel i straffeprosessloven og politiloven, som nå utvides. PST får en rett, men ingen plikt, til å utlevere opplysninger. Utlevering må dessuten være nødvendig for «forebyggelses- og sikkerhetsmessige» formål. Endringen følger opp 22. juli-kommisjonens anbefaling nr. 28.