Historisk arkiv

Videreutvikler informasjonskampanje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet videreutvikler informasjonskampanjen Stricter Asylum Regulations in Norway, og har opprettet et nytt nettsted som retter seg mot migranter uten grunnlag for beskyttelse i Norge.

Antallet asylsøkere som kom til Norge i 2016 var meget lavt, også sammenliknet med andre europeiske land. Totalt kom det 3 460 asylsøkere til Norge i 2016. Likevel vet vi at presset mot Middelhavet fremdeles er stort. 

Hensikten med kampanjen er å bidra til at personer lar være å legge ut på en lang og farefull reise for å søke asyl i Norge dersom de ikke har grunnlag for beskyttelse. Nettstedet har informasjon på engelsk, dari, pashto, arabisk, fransk og tigrinja.

Nettstedet Stricter Asylum Regulations in Norway