Historisk arkiv

Ny personopplysningslov 20. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning i Norge. Det ble i statsråd 15. juni besluttet at den nye personopplysningsloven trer i kraft samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trer i kraft.

Det ble i møte i EØS-komiteen 6. juli besluttet at personvernforordningen skal innlemmes i EØS-avtalen. Beslutningen om innlemmelse trer i kraft dagen etter at alle EØS/EFTA-landene har opphevet sine konstitusjonelle forbehold. Kun Liechtenstein tok konstitusjonelt forbehold ved beslutningen om innlemmelse. Liechtenstein opphevet det konstitusjonelle forbeholdet 19. juli. Beslutningen om innlemmelse og den nye personopplysningsloven trådte dermed i kraft i Norge 20. juli 2018.