Forsiden

Historisk arkiv

Ny forskrift om brexit på justisområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag er det fastsatt en rekke forskrifter som vil avhjelpe negative konsekvenser dersom Storbritannia skulle tre ut av EU uten en utmeldingsavtale.

Selv om det er et sterkt ønske at en slik situasjon ikke skal oppstå, er det viktig for regjeringen å være forberedt på alle eventualiteter.

På Justis- og beredskapsdepartementets område er det fastsatt endringer i advokatforskriften for å sikre at alle som har fått norsk advokatbevilling eller blitt autorisert som advokatfullmektig før Storbritannias uttreden skal beholde sine tillatelser.

Videre er det fastsatt at personer som er etablert i Norge med britiske advokattitler før uttredelsesdatoen gis rett til å utøve yrket ut 2020.

Det er også fastsatt regler for personer som er under utdanning i Storbritannia eller som starter en slik utdanning i løpet av 2019.

Det er videre fastsatt forskrifter som regulerer utfasing av det sivilrettslige og strafferettslige samarbeidet med Storbritannia som i dag i stor grad foretas i henhold til konvensjoner hvor EU er part.