Historisk arkiv

Samfunnssikkerhetsministeren møtte frivillige redningsorganisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) møtte i dag Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) og Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). Organisasjonene overrakte statsråden NRRs rapport om de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn.

Statsråden og representanter for FORF
Rapporten ble overlevert samfunnssikkerhetsministeren av representanter for Nasjonalt Redningsfaglig Råd og Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum. Foto: Ida Krokseter, Norsk Folkehjelp

– Det var et godt møte. Vi er helt avhengige av de frivillige organisasjonenes aktivitet og beredskap. De frivillige er på mange måter bærebjelken i redningstjenesten, og er ofte de første som kommer til en ulykke. I et stort og utstrakt land som Norge kreves det et godt samarbeid mellom mange ulike aktører for å håndtere ulykker, sier samfunnssikkerhetsministeren.

Regjeringen anmodet NRR i stortingsmeldingen Risiko i et trygt samfunn — Samfunnssikkerhet om å utrede de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn.

– De frivillige organisasjonene representerer det beste ved Norge. Det er mennesker som tar ansvar langt utover seg selv, og som ser en egenverdi i å hjelpe andre. Jeg kommer til å reise rundt og møte mennesker og organisasjoner for å lytte, lære og oppmuntre til videre innsats, sier statsråden.

Rapport: De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn